105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ filia Żagań – fot. Aleksander Majdański

Wiktoria Forst – pielęgniarka

Zygmunt Wikszta  – obsługa gazów medycznych i urządzeń technicznych

Ewa Sagan – technik elektroradiolog

Jacek Toczka – żołnierz, wolontariusz punkt pobierania wymazów

Ewa Żywica – opiekunka medyczna

Jolanta Wójcik – salowa

Tomasz Słotwiński – ratownik medyczny

Liudmyla Teterina – lekarz