Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – fot. Marta Rybicka

Małgorzata Guziak – pielęgniarka


Jolanta Małczuk – opiekunka medyczna


Ewa Tymoszuk – pielęgniarka


Elżbieta Gałachowska – pielęgniarka


Oksana Stepan – salowa


Arkadiusz Jędrzejewski – transport szpitalny


Piotr Nasiłowski – konserwator – dział aparatury medycznej